• Niet op voorraad
Sectolin Tedax - 250 ml
  • Sectolin Tedax - 250 ml

Sectolin Tedax - 250 ml

€ 21,95
Inclusief BTW

Tedax van Sectolin een een spray met een werende werking tegen insecten zoals (tropische) muggen, steekvliegen/dazen, stalvliegen en teken bij paarden (niet voor consumptie), honden en mensen.

Aantal
Niet op voorraad

Toediening / Dosering

Gebruiksaanwijzing voor Nederland:

  • Niet gebruiken bij kinderen onder de 3 jaar.
  • Bij toepassing op paarden het middel alleen aanbrengen vóór het paardrijden.
  • Het middel op paarden of honden uitsluitend binnenshuis (in geventileerde ruimte) of buitenshuis boven een verharde ondergrond aanbrengen. Dit ter voorkoming van bodemverontreiniging
  • Afspoelen van met dit middel behandelde paarden en honden mag uitsluitend op wasplaatsen binnenshuis of tenminste boven een verharde ondergrond. Dit ter voorkoming van bodemverontreiniging. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet professioneel gebruik.

Algemeen

Houd de spuitbus 10 à 15 cm van de huid tijdens het sprayen terwijl u de spuitopening van uw gezicht weghoudt. Behandel de huid met een traag zwaaiende beweging. Op het hoofd aanbrengen door eerst een kleine hoeveelheid in uw handpalmen te spuiten en daarna te verspreiden over hoofd en nek. Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats. Het middel vanwege gezondheidsrisico’s maximaal één keer per dag opbrengen bij mensen, paarden en honden.

Let op:

Factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en zweten kunnen de werking beïnvloeden.

Paarden

Gebruik TEDAX® bij paarden die in contact zullen komen met muggen of vliegen (inclusief stalvliegen), bijvoorbeeld voor een buitenrit, een wedstrijd of beweiding. Breng voor een paard van 450 kg per keer 200 g TEDAX® op door dit gedurende ten minste 2 minuten gelijkmatig op het lichaamsoppervlak te spuiten. TEDAX® beschermt tegen vliegen (inclusief stalvliegen) en muggen 24 uur (op basis van 90% bescherming). De bescherming start onmiddellijk na het aanbrengen.

Ruiters

Gebruik TEDAX® vlak voor contact met (tropische) muggen of steekvliegen wordt verwacht, bijvoorbeeld voor een buitenrit of wedstrijd. Breng TEDAX® gelijkmatig aan op de onbedekte lichaamsdelen. Vermijd het spuiten op ogen en mond. Behandeling van het aangezicht en de nek: spuit een kleine hoeveelheid op de handpalm en verspreid het over de huid. TEDAX® beschermt 6 uur tegen (tropische) muggen en 4 uur tegen steekvliegen (op basis van 100% bescherming). De bescherming start onmiddellijk na het aanbrengen.

Honden

Gebruik TEDAX® bij honden die in contact zullen komen met muggen of teken: bijvoorbeeld voor het uitlaten, de jacht, bij hondenrennen, bij outdoor tentoonstellingen. Breng voor een hond van 40 kg 11 g TEDAX® op door dit gedurende ten minste 7 seconden gelijkmatig op het lichaamsoppervlak te spuiten. TEDAX® beschermt 8 uur tegen muggen en 4 uur tegen teken (op basis van 90% bescherming). De bescherming start onmiddellijk na het aanbrengen.

Gebruiksaanwijzing voor België

Paarden

TEDAX® beschermt tegen bijtende en niet-bijtende insecten tot 24 uur. Breng spray aan op het te beschermen gebied totdat de vacht enigszins vochtig is. Houd de spuitbus 10 à 15 cm van de paard tijdens het sprayen. In het hoofdgebied van het paard kunt u TEDAX® met uw hand aanbrengen. Gebruik TEDAX® bij paarden die in contact zullen komen met bijtende insecten, bijvoorbeeld voor een buitenrit, een wedstrijd of beweiding.

Ruiters

TEDAX® beschermt effectief tegen insecten. Wanneer gelijkmatigover de huid aangebracht, beschermtTEDAX® tot 8 uur tegen gewone en tropische muggen, tot 5 uur tegen bijtende vliegen (bv. dazen of paardenvliegen) en tot 4 uur tegen teken. TEDAX® voelt verfrissend aan en is gemakkelijk aan te brengen.

Samenstelling / Ingrediënten

Saltidin® (Icaridin) 20% (200 g/kg) (CAS 119515-38-7), Ethanol 27,5% (CAS 64-17-5), Propan-2-ol 1,5% (CAS 67-63-0) and Hexyl salicylate 0,1% (CAS 6259-76-3)

Waarschuwingen

Gebruiksaanwijzing voor Nederland:

Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Buiten het bereik van kinderen houden. Vermijd contact met ogen, slijmvliezen, lippen, wondjes of geïrriteerde huid. Niet aanbrengen op (zon)verbrande huid. Niet aanbrengen onder kleding. Niet aanbrengen onder het zadel. Niet rechtstreeks in het gezicht spuiten. Spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inhoud/verpakking afvoeren naar het inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Voorkom lozing in het milieu. Innovatief spray-systeem op basis van hoge luchtdruk.

Gebruiksaanwijzing voor België:

Waarschuwing: Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Niet voor gebruik bij paarden bestemd voor voedselproductie. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Niet gebruiken bij kinderen onder de 2 jaar. Niet aanbrengen op beschadigde huid (wondjes, irritatie, zonnenbrand). Niet aanbrengen onder kleding. Niet aanbrengen onder het zadel. Niet rechtstreeks in het gezicht spuiten. Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bevat Hexylsalicylaat en Acetylcedren. Kan een allergische reactie veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inhoud/verpakking afvoeren naar het inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Voorkom lozing in het milieu. Innovatief spray-systeem op basis van hoge luchtdruk.

9819013

Datasheet

EAN-code:
8715122147008
BTW:
21%
Commentaar (0)

Je bent misschien ook geïnteresseerd in